ನೀನಾಸಮ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗಿರೀಶ್‌ ಕಾರ್ನಾಡರ ‘ಬೆಂದಕಾಳು ಆನ್‌ ಟೋಸ್ಟ್‌’ ನಾಟಕದ ಪ್ರಯೋಗ .

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್