ನೀನಾಸಮ್‌ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸೊಫೋಕ್ಲಿಸ್ ನ ಗ್ರೀಕ್‌ ನಾಟಕ ಈಡಿಪಸ್‌

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್