ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿನೀನಾಸಂ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ  ಪು.ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಬರೆದ  `ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ’ ನಾಟಕ.  ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್