ಮಾರುತಿ ಶಾನಭಾಗ ಅನುವಾದಿಸಿ ಮಹೇಶ್‌ ಎಲ್ಕುಂಚವಾರ್‌ ಅವರ ಮರಾಠಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್