ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಕವಿತೆಯ ದೃಶ್ಯರೂಪಕ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್