ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಷಿಯವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಅಸಾವರಿ, ಅಭಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಗ ಭೈರವಿ

ಪುಣೆಯ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಷಿಯವರು ಹಾಡಿರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ.
ಕೃಪೆ: ದೀಪಂಕರ್ ಸೇನ್

Read More