ಗಿರೀಶ್‌ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: Bengaluru Buzz